O dara lati yin Oluwa (aleluya) (It is good to praise the Lord (Hallelujah))

O dara lati yin Oluwa (aleluya)

O dara lati yin Oluwa (aleluya)

O dara lati yin Oluwa (aleluya)

Yin Oluwa (aleluya)

Yin Oluwa (aleluya)

 

English Interpretation:

 

It is good to praise the Lord (Hallelujah)

It is good to praise the Lord (Hallelujah)

It is good to praise the Lord (Hallelujah)

Praise the Lord (Hallelujah)

Praise the Lord (Hallelujah)

 

-Yoruba, Nigeria Praise/Worship Song

Leave a Reply