Wundia Mewa Lo Pade Jesu (Ten Virgins Went Out To Meet Jesus)

Wundia mewa lo pade Jesu

Marun lo l’ogbon

Marun ko l’ogbon

Marun to l’ogbon mu ororo da ni

Marun salai mu ororo da ni

E mi yio tu fitila mi se

Ki nma gbadura ni nu ijo mimo

E mi yio tu fitila mi se

Ni to ri Jesu nbo

 

*English interpretation:

 

Ten virgins went out to meet Jesus

Five were wise

Five were not

The wise five went out with extra oil

The other five did not

I will fix my lamp

I will pray in the gathering of the saints

I will fix my lamp

Because Jesus is drawing closer

 

Popular Yoruba Nigeria song by King Sunny Ade, Lagos, Nigeria